retour- en of annuleringsformulier

 

 

Modelformulier voor herroeping en retourneren.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen en of een artikel terug wilt sturen)

 

Aan:

Rob Kappert uitgeef bemiddeling

Kamperfoelie 54

7421 DN Deventer

info@robkappert.nl
06-40250921

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

 

 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY)

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.